Μήνυμα Προέδρου

 

Περισσότερα από πενήντα χρόνια συνεχούς δραστηριότητας και ανάπτυξης σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας όπως το εμπόριο οικοδομικού σιδήρου, τουρισμό και ανάπτυξη γης με σημαντικές επιτυχίες, καθιέρωσαν τον όμιλο εταιρειών Δ. Νικολάου σε μια αξιόλογη θέση στην Κυπριακή οικονομία.

Η ομαδική και σκληρή δουλειά, ο σεβασμός στον πελάτη και στην κοινωνία, το ήθος και η ακεραιότητα αποτελούν τον θεμέλιο λίθο όλων των δραστηριοτήτων μας.

Η συνέπειά μας προς τους πελάτες μας, είναι για εμάς η μεγαλύτερη υποχρέωση, και η παράδοση υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν το βασικότερο στόχο μας.   

Η προσεκτική ανάπτυξή χωρίς βιασύνη, ήταν πάντοτε μέρος της φιλοσοφίας μας και έτσι καταφέραμε να δημιουργήσουμε εταιρείες με σταθερές βάσεις οι οποίες κατάφεραν να ξεπεράσουν τις εκάστοτε οικονομικές και άλλες προκλήσεις συνάντησαν στην πορεία τους.

Ο ΟΜΙΛΟΣ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας και έχοντας σαν εφόδια το καλά καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό του, τις φρέσκες ιδέες και τα όνειρα της νέας γενιάς των μετόχων και υγιείς οικονομικές βάσεις, είναι έτοιμος να εκμεταλλευτεί νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και προσφορά στην κοινωνία.

Διοικητικό Συμβούλιο

Νίκος Νικολάου

Διευθύνων Σύμβουλος

Αντώνης Νικολάου

Πρόεδρος

Χρίστος Νικολάου

Διευθύνων Σύμβουλος